نویسنده = دبیرمقدم، محمد
تعداد مقالات: 4
1. نمود استمراری در گویش بابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مهرو عبداللهی؛ محمد دبیرمقدم؛ گلناز مدرسی قوامی


2. فرایند حالت‌بخشی و رابطه آن با سازه‌فرمانی در اشتقاق جملات زبان فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-46

حسن قاسمی؛ محمد دبیر مقدم


3. نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

علیرضا فیروزی؛ محمد دبیرمقدم


4. حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

محمد دبیر مقدم؛ زهره سادات ناصری