نویسنده = مولودی، امیرسعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیکره‌بنیاد همایندهای واژگان زن و مرد در زبان فارسی نوشتاری معاصر: گامی در جهت بررسی گفتمان جنسیت‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فاطمه فروغان؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا خرمایی