نویسنده = طاهری، اسفندیار
تعداد مقالات: 1
1. واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

اسفندیار طاهری