نویسنده = احمدی، عفیفه السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-133

عفیفه السادات احمدی؛ بتول علی نژاد