نویسنده = قمرزاده، میترا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-147

میترا قمرزاده؛ مرضیه صناعتی