نویسنده = مولائی، لاله
تعداد مقالات: 1
1. دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-126

لاله مولائی