نویسنده = روشن، بلقیس
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-142

مهری روحی؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان


2. بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 219-243

سید محمد حسینی معصوم؛ مریم سادات غیاثیان؛ بلقیس روشن؛ اشرف السادات شهیدی