نویسنده = تاج بخش، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-125

اسماعیل تاج بخش؛ فاطمه مهراب پور