نویسنده = قادری، سلیمان
تعداد مقالات: 2
1. نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-58

محمد عموزاده؛ سلیمان قادری