نویسنده = حسن‌دوست، محمّد
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-12

محمّد حسن‌دوست