نویسنده = موسوی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-84

علیرضا خرمایی؛ مریم موسوی