نویسنده = ترکاشوند، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-56

علی محمدی؛ مریم ترکاشوند