نویسنده = مسکوک، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. استعاره در اشعار نصرت رحمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-162

لیلا مسکوک