نویسنده = عبدی، ایران
تعداد مقالات: 1
1. افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-192

ایران عبدی