تعداد مقالات: 259
201. ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-237

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بهمن زندی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ علی رضا قلی فامیان


202. بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-251

مژگان هوشمند


204. بررسی ر- آواهای گویش مینابی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 245-262

پروانه زارعی پور


205. تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 245-260

علی محمدی؛ عبدالستار نقشبندی


206. ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

الهام علایی ابوذر؛ سیروس علیدوستی


209. زبان فارسی در گذر زمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 181-188

الهام ایزدی


212. وجهیت، نمود و نفی در فارس

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-201

علیرضا فیروزی


213. هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی


215. نقد و معرفی کتاب « نظام انطباق در زبان تاتی، راحله ایزدی‌فر»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 209-219

جهاندوست سبزعلیپور


217. بازنمایی ظرفیت

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 253-260

راحله گندمکار


218. تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 253-268

محمد علی جعفری؛ مهین ناز میردهقان؛ شهرام نقشبندی


219. شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت) در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 261-282

فاطمه نایب لوئی؛ سید مصطفی عاصی؛ آزیتا افراشی


221. نمود استمراری در گویش بابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مهرو عبداللهی؛ محمد دبیرمقدم؛ گلناز مدرسی قوامی


222. تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی


223. معرفی، و نقد و بررسیِ فرهنگ لغات مخفف

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 175-186

محمد کریمی طرقبه


224. بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-207

یوسف آرام


225. درسنامة دستور ساختی؛ ویراستة توماس هافمن و گریم تروسدال1 ؛ 2013

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 197-205

زانیار نقشبندی