تعداد مقالات: 266
126. گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-126

هنگامه واعظی؛ معصومه ارجمندی


127. سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-131

10.22084/rjhll.2016.1525

علی اصغر قهرمانی مقبل


128. بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-133

10.22084/rjhll.2017.10232.1587

عفیفه السادات احمدی؛ بتول علی نژاد


129. عدم، هسته یا وابسته؟

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-122

10.22084/rjhll.2017.13329.1701

نسیم محتشمی راد


131. مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-142

10.22084/rjhll.2017.14050.1731

مهری روحی؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان


133. کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 129-147

سید محمّد حسینی معصوم؛ مصطفی غضنفری


134. تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 129-138

خیرالنساء محمد پور


135. بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-151

10.22084/rjhll.2019.17781.1878

مریم جانبخشی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ اکبر عزیزی فر


138. رده شناسی ترتیب واژه ها در زبان آذربایجانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-186

اسماعیل صفائی اصل


140. ساخت امری در زبان کردی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2020.20483.1988

رحمان ویسی حصار


142. خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-129

راحله ایزدی فر


143. بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-134

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه نعمتی


144. میزان رعایت اقتصاد زبانی در واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-134

10.22084/rjhll.2018.15136.1779

الهام ایزدی؛ مهرداد مشکین فام


145. فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 127-145

جهاندوست سبزعلیپور؛ فرزانه عبدالهی


147. بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-147

10.22084/rjhll.2017.9249.1537

میترا قمرزاده؛ مرضیه صناعتی


148. وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-145

10.22084/rjhll.2016.1543

نازنین طباطبایی


149. فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-144

10.22084/rjhll.2017.10159.1583

مریم سادات فیاضی


150. فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 139-156

لیلا هاشمیان؛ راحله کمالی؛ فریبا رشیدی