تعداد مقالات: 259
101. پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی


102. حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-108

مرضیه بدیعی؛ بتول علی نژاد


103. بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-113

الهام علایی ابوذر؛ محمود بی جن خان


104. بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-114

محرم رضایتی کیشه خاله؛ شهناز ملیحی لومر


105. بررسی قالب "سرقت" در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس معناشناسی قالبی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-126

سید حمزه موسوی؛ رضا ذبیحی


106. بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-123

رضوان متولیان نائینی


107. بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-127

علی سلیمی؛ مهدی مرآتی


108. بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-124

سپیده ارباب


109. بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-128

محمدرضا پهلوان نژاد؛ نسرین ظاهری بیرگانی


110. بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-135

سیما صارمی مقدم؛ هنگامه واعظی


111. بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 114-139

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی


112. سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-138

آرزو رازانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


113. وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-163

محمدرضا طوسی نصرآبادی


114. ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

فرهاد معزی پور


115. بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-99

نادر جهانگیری؛ سهیلا نوربخش بیدختی؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف


116. بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-114

ابراهیم مرادی؛ غلامحسین کریمی دوستان


117. دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-126

لاله مولائی


118. مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-121

پریا رزمدیده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


119. تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-125

اسماعیل تاج بخش؛ فاطمه مهراب پور


120. گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-126

هنگامه واعظی؛ معصومه ارجمندی


121. سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-131

علی اصغر قهرمانی مقبل


122. بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-133

عفیفه السادات احمدی؛ بتول علی نژاد


123. عدم، هسته یا وابسته؟

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-122

نسیم محتشمی راد


125. مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-142

مهری روحی؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان