تعداد مقالات: 266
255. واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-126

10.22084/rjhll.2019.19116.1930

ثمینه رازقی؛ فرهاد ساسانی؛ یحیی مدرسی تهرانی


256. بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-146

10.22084/rjhll.2019.19199.1937

مرضیه زارع زردینی؛ بتول مشکین فام؛ گلرخ سعیدنیا


260. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-236

10.22084/rjhll.2019.18909.1927

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی


261. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 237-253

10.22084/rjhll.2019.19216.1932

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان


262. آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/rjhll.2020.21734.2025

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


263. دستکاری و مطالعه ادراکی جملات خبری به سؤالی بله/ خیر با استفاده از دو الگوی شیب و همزمان‌سازی- کپی‌برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22084/rjhll.2019.18789.1921

مرضیه بدیعی؛ بتول علی نژاد


264. بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22084/rjhll.2020.21850.2041

فاطمه تجربه‌کار عربانی؛ مجتبی منشی‌زاده؛ جهاندوست سبزعلیپور


265. بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/rjhll.2021.22036.2044

نیما مشتاقی؛ مسعود دهقان؛ شهلا رقیب دوست


266. بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22084/rjhll.2021.23660.2112

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی