دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22084/rjhll.2020.21850.2041

فاطمه تجربه‌کار عربانی؛ مجتبی منشی‌زاده؛ جهاندوست سبزعلیپور


بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2021.24121.2134

فاطمه یگانه؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


هم معنایی واژگان نهج البلاغه بر مبنای نظریۀ پیوستارهم معنایی لاینز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2021.23857.2123

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


«تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22084/rjhll.2022.25342.2191

حسن امیری مهر؛ جمیله اخیانی؛ محرم اسلامی؛ امیر مؤمنی هزاوه


بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22084/rjhll.2022.22943.2093

هادی رضوان؛ حیدر رحیمی؛ یادگار کریمی؛ سعید کرمی


نخستین رابطۀ "فرهنگ و فرهنگستان": بررسی واژه های مصوب فرهنگستان در فرهنگ نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22084/rjhll.2022.26888.2244

معصومه مهرابی؛ دکتر محمودی بختیاری


رده‌شناختی ساخت سببی در زبان پشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22084/rjhll.2022.26453.2227

محمد دبیرمقدم؛ نورالرحمن ناصح


بررسی آوایی ریتم گفتار فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22084/rjhll.2022.25454.2193

وحید صادقی؛ سوده رمضانی


نظریه واژگان و قواعد در برابر واجشناسی زایشی: مطالعه‌ای بر روی تصریف گذشته افعال زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22084/rjhll.2022.26069.2209

عباس صفردوست


رویکردی معنا بنیاد به ساخت‌های کنترلی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22084/rjhll.2022.26076.2210

پریسا نجفی؛ جلال رحیمیان


استعاره های دستوری اسم سازی در بخش شنیداری کتابهای آزمون زبان تافل: رویکرد دستور نقشگرای نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22084/rjhll.2022.26599.2233

روح الله یعقوبی؛ محمد دبیرمقدم؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا