موضوعات = رده شناسی
بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2021.24121.2134

فاطمه یگانه؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22084/rjhll.2022.25057.2185

حامد مولایی کوهبنانی


رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی

دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 55-67

10.22084/rjhll.2017.5427.1323

والی رضایی؛ مهناز آزادمنش


نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 43-53

10.22084/rjhll.2017.8512.1494

فاطمه بهرامی


نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 185-199

10.22084/rjhll.2017.9882.1566

پونه مصطفوی؛ سارا فرزین یاسمی


بررسی و نقد کتاب دانشگاهی

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 225-232

پارسا بامشادی