موضوعات = زبان شناسی تطبیقی
بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/rjhll.2021.22036.2044

نیما مشتاقی؛ مسعود دهقان؛ شهلا رقیب دوست


تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22084/rjhll.2021.24751.2167

نغمه میرزائی؛ رضا مراد صحرائی


هم معنایی واژگان نهج البلاغه بر مبنای نظریۀ پیوستارهم معنایی لاینز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2021.23857.2123

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22084/rjhll.2022.22943.2093

هادی رضوان؛ حیدر رحیمی؛ یادگار کریمی؛ سعید کرمی


مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی

دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 69-85

10.22084/rjhll.2017.12874.1683

سارا رضایی؛ منصوره زرکوب؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 107-125

10.22084/rjhll.2016.1730

اسماعیل تاج بخش؛ فاطمه مهراب پور


زبان فارسی در گذر زمان

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 181-188

10.22084/rjhll.2016.1735

الهام ایزدی


سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 115-131

10.22084/rjhll.2016.1525

علی اصغر قهرمانی مقبل


اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 57-74

آتوسا رستم بیک تفرشی


هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی


بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 129-150

الهه عطایی قهفرخی؛ حدائق رضائی