کلیدواژه‌ها = استعاره مفهومی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-224

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر


2. مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-60

سارا موسوی نسب؛ فریده حق بین