کلیدواژه‌ها = اسباب عروضی
تعداد مقالات: 1
1. سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-131

علی اصغر قهرمانی مقبل