کلیدواژه‌ها = رویداد حرکتی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-95

طاهره همتی؛ آزیتا افراشی