کلیدواژه‌ها = سازه ی فعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-35

نجمه خدری؛ فرهاد ساسانی