کلیدواژه‌ها = تضعیف
تعداد مقالات: 2
2. فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 207-225

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ الهام ثباتی؛ فردوس آقاگلزاده