کلیدواژه‌ها = دستوری‌شدگی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

فاطمه تجربه‌کار عربانی؛ مجتبی منشی‌زاده؛ جهاندوست سبزعلیپور


2. دستوری‌شدگی «مر» و پیرااضافه‌ی «مر ... را» در زبان فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

مهدی پریزاده


3. تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

مهرداد نغزگوی کهن


5. نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-91

سلیمان قادری؛ محمد عموزاده


6. نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-174

مهرداد نغزگوی کهن؛ لیلا تابش‌فر


7. پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-95

محمد راسخ مهند