کلیدواژه‌ها = انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی
تعداد مقالات: 1
1. انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-187

احسان گل احمر؛ محمد عموزاده