کلیدواژه‌ها = برجسته‌سازی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-146

10.22084/rjhll.2019.19199.1937

مرضیه زارع زردینی؛ بتول مشکین فام؛ گلرخ سعیدنیا


2. کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-97

10.22084/rjhll.2017.9344.1532

نازنین طباطبایی؛ گلناز مدرسی قوامی


3. بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-128

محمدرضا پهلوان نژاد؛ نسرین ظاهری بیرگانی