کلیدواژه‌ها = عروض فارسی
تعداد مقالات: 2
1. سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-131

علی اصغر قهرمانی مقبل


2. نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-7

علی اصغر قهرمانی مقبل