کلیدواژه‌ها = تکیه
تعداد مقالات: 3
1. نقش تکیه در تقطیع وزن شعر عروضی فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

امید طبیب زاده


2. بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-179

ندا موسوی


3. بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-207

یوسف آرام