کلیدواژه‌ها = اسکلت معنایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-114

ابراهیم مرادی؛ غلامحسین کریمی دوستان