کلیدواژه‌ها = زبان عربی
بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22084/rjhll.2022.22943.2093

هادی رضوان؛ حیدر رحیمی؛ یادگار کریمی؛ سعید کرمی


تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 215-236

10.22084/rjhll.2019.18909.1927

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی


بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 123-134

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه نعمتی