کلیدواژه‌ها = زبان فارسی و زبان انگلیسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-60

محمد امین صراحی؛ محمد عموزاده