کلیدواژه‌ها = استعاره
تعداد مقالات: 3
1. دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-126

لاله مولائی


2. بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-60

محمد امین صراحی؛ محمد عموزاده


3. استعاره در اشعار نصرت رحمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-162

لیلا مسکوک