کلیدواژه‌ها = ویژگی های صرفی
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-37

جمیله اخیانی؛ مریم شکوری بیرون؛ محرم اسلامی