کلیدواژه‌ها = ریشه‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-125

اسماعیل تاج بخش؛ فاطمه مهراب پور


2. خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-6

محمد حسن دوست