کلیدواژه‌ها = گونه‌ی کاشانی
تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره‌گفتارهایِ گونه‌ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22084/rjhll.2022.25579.2196

اسماء کریمی مقدم آرانی؛ ماندانا نوربخش؛ وحید صادقی