کلیدواژه‌ها = سرمقاله‌های روزنامه‌
تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22084/rjhll.2021.24751.2167

نغمه میرزائی؛ رضا مراد صحرائی