کلیدواژه‌ها = نوع عمل
تعداد مقالات: 3
بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 253-270

10.22084/rjhll.2021.23660.2112

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی


انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1393، صفحه 55-79

والی رضایی؛ مریم ترابی


گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 19-32

محمد راسخ مهند