کلیدواژه‌ها = زبان تاتی
تعداد مقالات: 3
1. نقد و معرفی کتاب « نظام انطباق در زبان تاتی، راحله ایزدی‌فر»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 209-219

جهاندوست سبزعلیپور


2. بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-59

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


3. شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 167-182

جهاندوست سبزعلیپور