کلیدواژه‌ها = حالت نمایی
تعداد مقالات: 1
1. شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 167-182

جهاندوست سبزعلیپور