کلیدواژه‌ها = تماس زبانی
تعداد مقالات: 3
1. وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-113

مهرداد نغزگوی کهن؛ علی عبدالملکی


2. بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-94

مهرداد نغزگوی کهن


3. انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-187

احسان گل احمر؛ محمد عموزاده