کلیدواژه‌ها = فارسی
بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22084/rjhll.2022.25057.2185

حامد مولایی کوهبنانی


آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 161-200

10.22084/rjhll.2020.21734.2025

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی


وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 97-113

مهرداد نغزگوی کهن؛ علی عبدالملکی


بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 193-217

حسین هاشمی زرج آباد


بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی