کلیدواژه‌ها = قابلیت‌های زبان‌های جهانی
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 205-228

علی محمدی