کلیدواژه‌ها = ایرانیان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 237-253

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان