کلیدواژه‌ها = مربع ایدئولوژیک ون دایک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-146

مرضیه زارع زردینی؛ بتول مشکین فام؛ گلرخ سعیدنیا