کلیدواژه‌ها = کامنت
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-126

ثمینه رازقی؛ فرهاد ساسانی؛ یحیی مدرسی تهرانی