کلیدواژه‌ها = فرازبان معنایی طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌سازی «فضا» در زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی (با تمرکز بر نخستی معنایی «نزدیک»)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-82

شادی انصاریان؛ مهین ناز میردهقان؛ پارسا بامشادی