کلیدواژه‌ها = واژه‌بست ضمیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 225-251

مژگان هوشمند